Сюжет телеканала «Губерния» о визите Д.И. Азарова на «Авиаагрегат»